دوره بازرسی جوش
سیستم وبلاگ دهی

کودکانه های برفی

مجله تفریحی و سرگرمی گزارش می دهد: کودکانه های برفی در مجله سرگرمی و تفریحی 24 :

برف برای بزرگترها فقط سفیدرنگ است، اما برای کودکان دنیای رنگ هاست. بهانه شاد بودن است. بزرگترها هم از این فرصت استفاده میکنند و به خنده های از ته دل بچه‌ها گوش می‌دهند. گاهی با آنها همنوا می شوند و خود نیز دست به بازیگوشی می‌زنند. 

مجله تفریحی و سرگرمی - کلیه خبرها به نقل از روزنامه ها و خبرگزاری های مورد تایید وزارت ارشاد ذکر شده اند و مجله تفریحی و سرگرمی 24 مسئولیتی در قبال محتوا نخواهد داشت


مشاهده : کودکانه های برفی

کودکانه های برفی

29 January 2018 | 8:09 am

طراحی سایت در اصفهان
درج آگهی رایگان