دوره بازرسی جوش
سیستم وبلاگ دهی

کاریکاتور/ ادعاهای قبل از تو سوء تفاهم بود!!!

مجله تفریحی و سرگرمی گزارش می دهد: کاریکاتور/ ادعاهای قبل از تو سوء تفاهم بود!!! در مجله سرگرمی و تفریحی 24 :


وزیر راه و شهرسازی ادعا کرد: مسکن مهر 760درصد قیمت زمین را افزایش داد/خبرنگاران دنبال فیل هوا کردن هستند / وزیر راه و شهرسازی با این ادعا که طرح مسکن مهر قیمت زمین در کشور را 760درصد و قیمت مسکن را 500درصد افزایش داد خبرنگاران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: قیمت زمین از سال 92 تا 95 صفردرصد رشد داشت.

مجله تفریحی و سرگرمی - کلیه خبرها به نقل از روزنامه ها و خبرگزاری های مورد تایید وزارت ارشاد ذکر شده اند و مجله تفریحی و سرگرمی 24 مسئولیتی در قبال محتوا نخواهد داشت


مشاهده : کاریکاتور/ ادعاهای قبل از تو سوء تفاهم بود!!!

کاریکاتور/ ادعاهای قبل از تو سوء تفاهم بود!!!

16 October 2017 | 10:09 am

طراحی سایت در اصفهان
درج آگهی رایگان