دوره بازرسی جوش
سیستم وبلاگ دهی

کاریکاتور/حذف برخی مفاهیم از کتاب‌های‌درسی!

مجله تفریحی و سرگرمی گزارش می دهد: کاریکاتور/حذف برخی مفاهیم از کتاب‌های‌درسی! در مجله سرگرمی و تفریحی 24 :


چند پرسش معلمان از مسئولان/چرا واقعه طبس و 13 آبان را به کتب درسی بازنگرداندید؟ تعدادی از معلمان منطقه 17، درباره حذف برخی مفاهیم از کتاب‌های درسی همچون 13 آبان و واقعه طبس پرسش‌هایی را از مسئولان تدوین کتب درسی مطرح کردند.

مجله تفریحی و سرگرمی - کلیه خبرها به نقل از روزنامه ها و خبرگزاری های مورد تایید وزارت ارشاد ذکر شده اند و مجله تفریحی و سرگرمی 24 مسئولیتی در قبال محتوا نخواهد داشت


مشاهده : کاریکاتور/حذف برخی مفاهیم از کتاب‌های‌درسی!

کاریکاتور/حذف برخی مفاهیم از کتاب‌های‌درسی!

25 October 2017 | 10:40 am

طراحی سایت در اصفهان
درج آگهی رایگان